Aktualności

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości os. Paderewskiego 3 rep. przez Agencję Mieszkaniową Sp. zo.o.
os. Paderewskiego 3
32-626 Jawiszowice

przystąpił do opisu i oszacowania udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości:
opisanej jako: udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości – prawo odrębnej własności samodzielnego LOKALU MIESZKALNEGO, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC. Pow. 58,4000 M2. UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU 584 / 45805 posiadający założoną księgę wieczystą nr KW: KR1E/00059308/1 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych

położonej w miejscowości:
Jawiszowice os. Paderewskiego 3/8/9
w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi,
nieruchomość zgodnie z Księga Wieczystą nr KR1E/00059308/1 stanowi własność dłużnika w 1/2 części.

Termin posiedzenia w sprawie podpisania protokołu opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości wyznaczono na dzień 4 kwietnia 2023 o godz. 12.00 w Kancelarii Komornika: 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2A Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek

Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl

Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00 

 

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.