Aktualności

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
1. Wójcik Eugeniusz ul. Brodzińskiego 23/8 43-600 Jaworzno – pełnomocnik : Zwierzycki Marek – adwokat ul. Mickiewicza 9 43-600 Jaworzno ( KM 990/22)
2. Pomykała Marek ul. Wielki Dół 3 43-600 Jaworzno – pełnomocnik : Zwierzycki Marek – adwokat ul. Mickiewicza 9 43-600 Jaworzno ( KM 991/22)
3. Olender Robert ul. 3 Maja 1/30 43-600 Jaworzno – pełnomocnik : Zwierzycki Marek – adwokat ul. Mickiewicza 9 43-600 Jaworzno ( KM 992/22)
4. Gałgan Przemysław ul. Brzozowa 17 32-607 Polanka Wielka – pełnomocnik : Zwierzycki Marek – adwokat ul. Mickiewicza 9 43-600 Jaworzno ( KM 993/22)
5. Polak Tadeusz ul. Klonowa 6/33 43-600 Jaworzno – pełnomocnik : Zwierzycki Marek – adwokat ul. Mickiewicza 9 43-600 Jaworzno ( KM 994/22)
6. Król Krzysztof ul. Gliniana 10/27 43-600 Jaworzno- – pełnomocnik : Zwierzycki Marek – adwokat ul. Mickiewicza 9 43-600 Jaworzno ( KM 995/22)
7. Piotrowski Stanisław ul. Długa 12 32-590 Gromiec – pełnomocnik : Zwierzycki Marek – adwokat ul. Mickiewicza 9 43-600 Jaworzno ( KM 996/22)
8. Siata Bogusław ul. Sierszańska 40 32-500 Luszowice – pełnomocnik : Zwierzycki Marek – adwokat ul. Mickiewicza 9 43-600 Jaworzno ( KM 997/22)
9. Ryba Stanisław ul. Pasternik 13 43-600 Jaworzno- pełnomocnik : Zwierzycki Marek – adwokat ul. Mickiewicza 9 43-600 Jaworzno ( KM 998/22)
10. Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy ( GKM 44/21)- pełnomocnik Kwiecień Jacek – Radca Prawny ul. Zwycięstwa 12/5 44-100 Gliwice
11. Geoprzem sp. z o.o. sp. k. ul. Piłsudskiego 10 32-050 Skawina ( GKM 87/22)- pełnomocnik: Przybyłka Leszek – Adwokat ul. Konopnickiej 5/4 30-302 Kraków
12. Skarb Państwa repr. przez Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie V Wydział Gospodarczy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 Częstochowa wasz znak:V GC 252/19; 5G/2020/00011- KMS 155/21

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
LOKAL NIEMIESZKALNY, SALA SPRZEDAŻY – 1, SANITARIAT – 1, pow. 64,8000 M2 położony w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 5-13/9A posiadający założoną księgę wieczystą nr KW KR1E/00040373/1w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych
położonej w miejscowości:
Oświęcim ul. Obozowa 5-13/9A
w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi.
Nieruchomość zgodnie z Księga Wieczystą nr KR1E/00040373/1 stanowi własność dłuznika.

Termin posiedzenia w sprawie podpisania protokołu opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości wyznaczono na dzień 30 maja 2023 o godz. 12.00 w Kancelarii Komornika: 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2A.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek

Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl

Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00 

 

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.