Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia, że na wniosek:
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
Rynek Główny 14
32-600 Oświęcim
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
położonej w miejscowości: Brzeszcze ul. Słowackiego 7/III/12, opisanej jako: – prawo odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC piwnicy o pow. 48,40 m2 położony w Brzeszczach ul. Słowackiego 7/III/12. UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU 484 / 34736. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr KW: KR1E/00046285/9 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych
posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW :KR1E/00046285/9 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych
położonej w miejscowości:
Brzeszcze ul. Słowackiego 7/III/12
w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z udziałem dłużników.
nieruchomość zgodnie z Księga Wieczystą nr KR1E/00046285/9 stanowi własność dłużników we wspólności majątkowej.

Termin posiedzenia w sprawie podpisania protokołu opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości wyznaczono na dzień 27-02-2024 o godz. 12.00 w Kancelarii Komornika: 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2A.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek

Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl

Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00 

 

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.