Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Kasprowska Małgorzata
ul. Kwiatowa 20
34-200 Sucha Beskidzka
przystąpił do opisu i oszacowania udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości:
-dz. nr 2922/11 grunty orne o pow. 0,3168 HA położona w Osieku posiadająca założoną księgę wieczystą nr KW :KR2E/00038163/6w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
położonej w miejscowości:
Osiek przy ul. Karolina
w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi.
Nieruchomość zgodnie z Księga Wieczystą nr KR2E/00038163/6 stanowi własność dłużnika w wysokości 1/3 części nieruchomości.

Termin posiedzenia w sprawie podpisania protokołu opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości wyznaczono na dzień 23-04-2024 o godz. 12.00 w Kancelarii Komornika: 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2A
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek

Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl

Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00 

 

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.