Kontakt z kancelarią

Kancelaria oraz kasa czynna  jest  dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 07:30 do 17:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 i od 14:00 do 16:00

W pozostałe dni kontakt z kancelarią możliwy pod numerem telefonu 33 842 26 12 lub elektroniczne sekretariat@komornikpaszek.pl

Wpłat należy dokonywać na rachunki  bankowe kancelarii:

  • 37 1050 1113 1000  0090 7011 8550 Ing Bank Śląski SA o/ Kęty
  • PL 37 1050 1113 1000  0090 7011 8550  Ing Bank Śląski SA o/ Kęty (nr konta dla wpłat z zagranicy), kod SWIFT: INGBPLPW

 

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek

Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl

Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00 

 

Dostępy elektroniczne

Komornik Sądowy Tomasz Paszek posiada dostęp do następujących systemów elektronicznych:

Ognivo

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

E-Sąd

Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl w zakładce Informacje „o portalu” złożenie wniosku do komornika

CEPIK

Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

PUE ZUS

Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

Epuap

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

CEIDG

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

Najnowsze licytacje

Aktualne licytacje ruchomości i nieruchomości.

17.04.2024 – nieruchomość gruntowa – I e-licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE E-LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu na podst. art. 953 kpc w związku z art. 10136kpc, oraz na podstawie art. 8791 i następne...

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.