Licytacje

 Aby zobaczyć licytacje ruchomości kliknij w poniższy link:

Licytacje ruchomości

Aby zobaczyć licytacje nieruchomości kliknij w poniższy link:

Licytacje nieruchomości

 

Więcej licytacji można znaleźć na stronie:

http://www.licytacje.komornik.pl/

  Kontakt

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek

  Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
  ul. Zaborska 2A
  32-600 Oświęcim
  tel. 33 842 26 12

  e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl

  Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00

  Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00 

   

  Dostępy elektroniczne

  Komornik Sądowy Tomasz Paszek posiada dostęp do następujących systemów elektronicznych:

  Ognivo

  Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

  E-Sąd

  Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl w zakładce Informacje „o portalu” złożenie wniosku do komornika

  CEPIK

  Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

  PUE ZUS

  Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

  Epuap

  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

  CEIDG

  Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

  EKW

  Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

  Najnowsze licytacje

  Aktualne licytacje ruchomości i nieruchomości.

  09.07.2024 – lokal mieszkalny – opis i oszacowanie

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.DWORCOWEJ 14 ul. Dworcowa 14 32-620 Brzeszcze ...

  10.07.2024 – lokal mieszkalny – I e-lic.

  O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 w zw. z art.986 (z ind. 1-11) kpc, że w...

  10.07.2024 – nieruchomość gruntowa niezabudowana – II e-lic.

  O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE E-LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia, na podst. art. 953 kpc w związku z art. 10136kpc, oraz na podstawie art. 8791...

  Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.