Informacja 08/06/2020

Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 09:00 do 17:00 Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 i od 14:00 do 16:00 W pozostałe dni kontakt z kancelarią możliwy pod numerem telefonu 33 842 26 12 lub...

Informacja 28/06/2018

Komornik informuje, iż wnioski w sprawie wydania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych można kierować na adres mailowy: sekretariat@komornikpaszek.pl. Zaświadczenia będą wysyłane pocztą.